Zachowania agresywne

Pozostaje jeszcze jeden typ zachowań, mianowicie zachowania agresywne (często mylone z asertywnymi, osoba zachowująca się agresywnie nierzadko mówi, iż po prostu wyraża to, co czuje, postępując szczerze). Ich istotą jest dochodzenie swoich praw oraz wyrażanie myśli i uczuć w sposób naruszający prawa innych. Zachowania tego typu wiążą się z próbami obwiniania naszego partnera (asertywność czyni go nie winnym, a odpowiedzialnym), pozbawiania go wartości i racji. Nie mówimy wówczas: „ja odczuwam to tak a tak”, ale, jak już to wspominałem w jednym z przykładów, „ty znów zachowujesz się tak a tak”. Agresywność to komunikacja z pozycji silniejszego. Możemy mieć wszakże do czynienia również ze zjawiskiem agresji biernej (ukrywania agresji, często manifestującej się w sarkazmie). Na przeciwległym biegunie w stosunku do asertywności znajduje się, jak już zaznaczyłem, manipulacja. Oczywiście wiele technik, o których mowa w niniejszej książce, wiąże się z nią. Raz jeszcze wypada powtórzyć, iż to, jaką strategię komunikacyjną wybierzemy, zależy od konkretnej sytuacji, tego, Z kim mamy do czynienia, celów, które sobie stawiamy, możliwości, jakimi dysponujemy. Jak wspomniałem, asertywność wiąże się z przekazywaniem drugiej stronie prawdziwych informacji na swój temat. Ale przecież zależy ono od tego komu, kiedy, i o czym mamy coś powiedzieć. W określonych sytuacjach wskazane jest zatajanie pewnych wiadomości o sobie czy też wypowiadanie jakiś stwierdzeń wbrew sobie. Słowa, choć szczere i prawdziwe, mogą w wielu przypadkach prowadzić do efektu wprost przeciwnego niż ten, który mamy na myśli. Zwróćmy zresztą uwagę na to, iż to, co nazywamy nieszczerością, może w rzeczywistości być przejawem taktu czy dyskrecji.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)