ZAGADNIENIE DOSKONALENIA

Przeciwnie, można sądzić w sposób zasadny, że przywiązywali dużą wagę do pojęcia postępu i posługiwali się nim w spo­sób przemyślany i ścisły. Świadomie natomiast zarzucili próby sformułowania jednej general­nej definicji postępu historycznego. Było to nowe podejście do tej problematyki, dotychcza­sowe bowiem historiozofie wiążące sens dzie­jów z pojęciem postępu dążyły do ogólnej for­muły, która miała wyjaśniać doskonalenie się ludzkości we wszelkich dziedzinach albo co naj­mniej w dziedzinach uznanych za najważniej­sze i w rozwoju dziejów. Zagadnienie dosko­nalenia ludzkości Marks i Engels zastąpili kwestiami doskonalenia różnych form życia społecznego.’Rezygnując z ujęć ogólnych różnie pojmowali pojęcie postępu w zależności od sfery życia społecznego.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)