ZALEŻNOŚĆ ŚWIADOMOŚCI

Teza o zależności świadomości społecznej od społecznego bytu ma raczej charakter historio­zoficzny, mówi o dynamice życia społecznego, istotnym głębokim wpływie przemian gospo­darczych i politycznych na zmiany w rozpo­wszechnionym sposobie myślenia, w wyzna a- nych hierarchiach wartości widocznych w wy­tworach kultury.Marks i Engels w swych analizach procesów społecznych wystrzegali się schematycznej uproszczonej interpretacji uwarunkowań świadomości i przestrzegali innych przed sche­matyzmem. Ekonomiczną determinację świado­mości nazwali determinacją ,,w ostatniej in­stancji”, pragnąc podkreślić, po pierwsze, wza­jemny wpływ różnych dziedzin kultury na roz­wój każdej sfery twórczości, a po drugie, pewnąciągłość w rozwoju każdej dziedziny twórczości, nawiązywanie do osiągnięć poprzednich poko­leń, wpływ tradycji i wcześniejszej świado­mości na jej dalsze dzieje.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)