ZASADA ZGODNOŚCI SIŁ

Wskaźnik efektyw­ności był także przydatny w porównawczej ocenie ustrojów ekonomicznych. Wyższości kapitalizmu nad feudalizmefn można dowieść w sposób obiektywny, porównując efekty eko­nomiczne (w sensie wydajności pracy i ilościo­wego wzrostu produkcji) osiągane w obu ustro­jach gospodarczych.Zasady zgodności sił wytwórczych i stosun­ków produkcji nie można uważać za generalne kryterium społecznego postępu, gdyż nie wy­jaśnia ona zmian w innych sferach życia poza gospodarką, a przede wszystkim pomija zja­wiska polityczne. Mówiąc inaczej, zasada zgodności sił wytwórczych i stosunków produkcji dotyczy bazy społeczno-ekonomicznej, nie zaś nadbudowy. Dla oceny rozwoju nadbudowy po­sługiwał się Marks kryterium postępu społecz­nego, które można sformułować jako zgodność  bazy i nadbudowy.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)