Zróżnicowanie pod względem socjologiczno-kulturowym

Oczywisty jest fakt zróżnicowania ludzi pod względem socjologiczno-kulturowym. Należymy do różnych grup społecznych, politycznych i kulturowych (czasem, dzięki czemu cały problem jest jeszcze bardziej skomplikowany, do wielu jednocześnie), co kształtuje naszą odmienność i wpływa na różne sposoby komunikowania się ze sobą. Rozpoznanie grupy społeczno- kulturowej i to rozpoznanie, które przekracza niejednokrotnie powstającą barierę stereotypu – staje się zatem jednym z warunków powodzenia podjętej próby porozumienia i perswazji (szczególnie wypada tu podkreślić rolę religii, ale w grę wchodzi także np. zróżnicowanie narodowe). Taka znajomość tego, co inne, już sama w sobie staje się punktem wyjścia nawiązania relacji, pozwala na uniknięcie faux-pas, sprawia, że możemy zrozumieć pobudki kierujące odbiorcą naszej wypowiedzi i przewidzieć jego zachowania. Kwestia ta jest istotna zwłaszcza we współczesnym świecie, w którym wielokulturowość jest zjawiskiem nagminnym. Jeśli chodzi o przynależność społeczną naszego odbiorcy, to w grę będą wchodziły takie aspekty, jak np. jego wiek, umiejscowienie w hierarchii społecznej, przynależność do organizacji bądź grup nieformalnych, relacje rodzinne czy relacje przyjacielsko-koleżeńskie, w których znajdujemy się z odbiorcą, a także wykonywany przez niego zawód. Wszystkie te czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę, przygotowując wypowiedź, ich uwzględnienie pozwoli nam zbliżyć się do naszego interlokutora, jak również pozwoli nam uniknąć gaf.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: