ZWIĄZEK Z RUCHAMI HISTORYCZNYMI

Zarzu­cano teoriom postępu, że służyły usprawiedli­wianiu wszelkiej niegodziwości jako historycz­nie koniecznej, bo służącej powstaniu czegoś lepszego. Dewastację kultury, niszczenie ludów, indywidualne i zbiorowe cierpienia przedsta­wiano jako środki realizacji społecznej dosko­nałości. Poglądy takie głosił m.in. Burckhardt, według którego tezy o konieczności historycz­nej mogą usprawiedliwić każdy rodzaj zbrodni. Burckhardt też podnosił historyczny związek nie tyle teorii, co raczej hasła postępu z demo­kratycznymi ruchami politycznymi. Hasłem postępu posługiwano się w agitacji wyborczej, przy tym prześcigano się w radykalizacji tego hasła, które stawało się coraz bardziej fraze­sem, słowem bez pokrycia i obietnicą pozba­wioną wszelkiej troski o realizację.

Witaj na moim serwisie! Witaj z zawodu jestem nauczycielem geografii, bardzo często czytam, istotne dla mnie jest pogłębianie swojej wiedzy. Jeśli podobają Ci się moje wpisy to zapraszam do komentowania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)